Βασίλης Καρράς μπροστά σε 20.000 άτομα στην Θεσσαλονίκη για τα 40 χρόνια προσφοράς του στο Ελληνικό τραγούδι.

Βασίλης Καρράς μπροστά σε 20.000 άτομα στην Θεσσαλονίκη για τα 40 χρόνια προσφοράς του στο Ελληνικό τραγούδι.

continue reading