Λίγο πριν φύγω από Ελλάδα…

Λίγο πριν φύγω από Ελλάδα… λοιπόν η μητέρα μου, μου χάρισε ενα  τετράδιο. Αυτό ...